Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn 5/6,8/7,14/21,15/14

Question

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn 5/6,8/7,14/21,15/14

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-12-01T16:56:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:58:12+00:00

  $\frac{14}{21}$ ,$\frac{5}{6}$,$\frac{8}{7}$ ,$\frac{15}{14}$

  0
  2021-12-01T16:58:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5/6 = 35/42  , 8/7 = 48/42 , 14/21 = 28/42 , 15/4 = 45/42

  => Theo thứ tự từ bé đến lớn ta có: 28/42; 35/42; 45/42; 48/42.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )