viết các phương trình điều chế oxi từ các nguyên liệu kmno4 kclo3 h2o giúp mình gấp ạ

Question

viết các phương trình điều chế oxi từ các nguyên liệu kmno4 kclo3 h2o
giúp mình gấp ạ

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-05T01:05:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:07:40+00:00

  Chúc bạn học tốt nha~

  ~Cheese~

   

  0
  2021-08-05T01:07:40+00:00

  2KMnO4-to->K2MnO4+MnO2+O2

  2KClO3-to->2KCl+3O2

  2H2O -to-> 2H2 + O2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )