Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện ( nếu có) *H2 –¹–> H2O –²–> O2 –³–> Fe3O4 –⁴–>Fe *Fe –¹–> H2 –²

Question

Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện ( nếu có)
*H2 –¹–> H2O –²–> O2 –³–> Fe3O4 –⁴–>Fe
*Fe –¹–> H2 –²–> H2O –³–> O2 –⁴–> CUO
( Cần gấp bây giờ ạ. Giúp mik vs ạ!)

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-17T18:58:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:59:26+00:00

  Đáp án :

   H2 –¹–> H2O –²–> O2 –³–> Fe3O4 –⁴–>Fe

    1 )

     2HO→  2H2O

      Điều kiện phản ứng : + Nhiệt độ : 550°C

                                        + Điều kiên khác :cháy trong không khí

    2 )

           2H2O      → 2H2 + O2 

      Điều kiện phản ứng : Điện phân

    3 )

     3Fe   +  2O→  Fe3O4 

      Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ

    4 )

     4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

      Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ

   Fe –¹–> H2 –²–> H2O –³–> O2 –⁴–> CUO

    1 )

     Fe  +  2HCl → FeCl2 + H2

      Điều kiện phản ứng : Không có

    2 )

      2HO→  2H2O

       Điều kiện phản ứng : +      Nhiệt độ      : 550°C 

                                         + Điều kiên khác : cháy trong không khí

    3 )

         2H2O      → 2H2 + O2 

      Điều kiện phản ứng : Điện phân

    4 )

        2O2 + Cu2S → 2CuO + SO4

      Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ

  0
  2021-07-17T18:59:27+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `2H_2 + O_2 \overset{t^o}\to 2H_2O`

  `2H_2O \overset{đp}\to 2H_2 ↑ + O_2 ↑`

  `3Fe + 2O_2 \overset{t^o}\to Fe_3O_4`

  `Fe_3O_4 + 4H_2 \overset{t^o}\to 3Fe + 4H_2O`

  `-` `Fe + H_2SO_4 -> FeSO_4 + H_2 ↑`

  `2H_2 + O_2 \overset{t^o}\to 2H_2O`

  `2H_2O \overset{đp}\to 2H_2 ↑ + O_2 ↑`

  `2Cu + O_2 \overset{t^o}\to 2CuO`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )