Viết các pthh của các chất sau vs oxi: C,S,Zn,CH4,Cu,Mg,Fe,H2.

Question

Viết các pthh của các chất sau vs oxi: C,S,Zn,CH4,Cu,Mg,Fe,H2.

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-10-28T16:06:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T16:08:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:$

  $C+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $CO_2$

  $S+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $SO_2$

  $2Zn+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2ZnO$

  $CH_4+2O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $CO_2+2H_2O$

  $2Cu+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2CuO$

  $2Mg+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2MgO$

  $3Fe+2O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $Fe_3O_4$

  $2H_2+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2H_2O$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-28T16:08:48+00:00

  C+O2→CO2

  O2+S→SO2

  O2+2Zn→2ZnO

  CH4+2O2→2H2O+CO2

  Cu ko phản ứng trực tiếp với O2

  2Mg+O2→2MgO

  3Fe+2O2→Fe3O4

  2H2+O2→2H2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )