Viết các PTHH điều chế NaOH từ các chất : sô đa, đá vôi, nước, muối ăn

Question

Viết các PTHH điều chế NaOH từ các chất : sô đa, đá vôi, nước, muối ăn

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-10T11:32:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:33:21+00:00

  Soda là \(Na_2CO_3\)

  Các phản ứng xảy ra:

  \(CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}CaO + C{O_2}\)

  \(CaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2}\)

  \(Ca{(OH)_2} + N{a_2}C{O_3}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + 2NaOH\)

  \(2NaCl + {H_2}O\xrightarrow{{đpdd/cmn}}2NaOH + {H_2} + C{l_2}\)

  0
  2021-07-10T11:33:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $2NaCl+H_{2}O→2NaOH+H_{2}↑+Cl_{2}↑$ (điện phân dd)

  $CaCO_{3}→CaO+CO_{2}↑$ (t)

  $CaO+H_{2}O→Ca(OH)_{2}$ 

  $Na_{2}CO_{3} + Ca(OH)_{2} → CaCO_{3}↓ + 2NaOH$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )