viết các số của một số điện thoại bằng tiếng anh

Question

viết các số của một số điện thoại bằng tiếng anh

in progress 0
Maya 3 ngày 2021-12-06T22:44:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:45:36+00:00

  0913 764 975

  Viết bằng tiếng anh

  zero nine one three, seven six four, nice seven five

  0
  2021-12-06T22:46:02+00:00

  02438562011

  Tiếng Anh : zero-two-four-three-eight-five-six-two-zero-one-one

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )