viết các số đo sau dưới dạng số thập phận a) có đợi vị là mét khối 6m3 275dm3 ;4105dm3; 3m3 92 dm3 b)có đơn vị đo là dm khối 5dm3 934cm3; 6670cm3 ;2d

Question

viết các số đo sau dưới dạng số thập phận a) có đợi vị là mét khối 6m3 275dm3 ;4105dm3; 3m3 92 dm3
b)có đơn vị đo là dm khối 5dm3 934cm3; 6670cm3 ;2dm3 88cm 3

in progress 0
Sarah 6 ngày 2021-12-04T07:22:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:24:05+00:00

  a) Đơn vị mét khối:

  6m3 275dm3 = 6.275m3

  4105dm3 = 4.105m3

  3m3 92dm3 = 3.092m3

  b) Đơn vị đề – xi – mét khối:

  5dm3 934cm3 = 5.934cm3

  6670cm3 = 6.670dm3

  2dm3 88cm3 = 2,088dm3

  0
  2021-12-04T07:24:16+00:00

  a) có đợi vị là mét khối 6m3 275dm3 ;4105dm3; 3m3 92 dm3

  6,275m3; 4,105m3; 3,092m3.

  b)có đơn vị đo là dm khối 5dm3 934cm3; 6670cm3 ;2dm3 88cm 3

   5,934dm3; 6,67dm3; 2,088dm3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )