viết các số dưới dạng tổng các lũy thừa của 10: a) abcde (a khác 0)

Question

viết các số dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:
a) abcde (a khác 0)

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-28T15:27:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:28:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  abcde=a.10^4+b.10^3+c.10^2+d.10^1+e.10^0

  0
  2021-09-28T15:28:21+00:00

  Đáp án:

  abcde=a.10 mũ 4+ b.10 mũ 3+ c.10 mũ 2+ d.10 mũ 1+ e.1

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )