Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 6,375 ; 9,01 ; 8,72 ; 6,735 ; 7,19

Question

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
6,375 ; 9,01 ; 8,72 ; 6,735 ; 7,19

in progress 0
Serenity 14 phút 2021-09-16T03:30:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:32:27+00:00

  Đáp án: 6,375 6,735 7,19 8,72 9,01

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-16T03:32:38+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  6,375<6,735<7,19<8,72<9,01

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )