Viết các số thập phân sau thành phân số: 0,9=… 0,03=… 0,123=… 0,77=… 0,021=…

Question

Viết các số thập phân sau thành phân số:
0,9=…
0,03=…
0,123=…
0,77=…
0,021=…

in progress 0
Eloise 23 phút 2021-09-08T13:37:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:39:36+00:00

  0,9= 9/10

  0,03=3/100

  0,123=123/1000

  0,77=77/100

  0,021=21/1000

   

  0
  2021-09-08T13:39:54+00:00

  Đáp án: 9/10; 3/100; 123/1000; 77/100; 21/1000

   

  Giải thích các bước giải:

   0,9 = 9/10

  0,03 =3/100

  0,123= 123/1000

  0,77=77/100

  0,021 = 21/1000

  Xin hay nhất !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )