Viết các tập hợp cho dưới đây bằng cách liệt kê các phần tử và biểu diễn các phần tử của mỗi tập hợp trên trục số: A={x ∈ Z ; 1<|x|≤ 4}

Question

Viết các tập hợp cho dưới đây bằng cách liệt kê các phần tử và biểu diễn các phần tử của mỗi tập hợp trên trục số:
A={x ∈ Z ; 1<|x|≤ 4} B= {x ∈ Z ; -2 <|x|≤ 5}

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-07-08T17:43:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:45:02+00:00

  ((( Cho mình câu trả lời hay nhất + cảm ơn + 5* nhé! )))

  A= {-4 ; -3; -2; 2; 3; 4 }

  B= {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 }

   

  0
  2021-07-08T17:45:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:ta có A=(-4,-3,-2,2,3,4) 

  B=(-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )