Viết các tap hợp sau N = { x € N * / x : 25 ; x : 46 và x ≤ 9 } Tìm số tự nhiên x biết 25 : ( x -3 )

Question

Viết các tap hợp sau
N = { x € N * / x : 25 ; x : 46 và x ≤ 9 }
Tìm số tự nhiên x biết
25 : ( x -3 )

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-08T17:13:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:14:17+00:00

  Ta có:$\left \{ {{x:25} \atop {x:46}} \right.$ ⇒x∈BC(25;46)

  Có BCNN(25;46)=1150

  Vì x∈N* và x≤9

  ⇒x∈∅

  Tìm số tự nhiên x biết

  $\frac{25}{x-3}$

  Để $\frac{25}{x-3}$ là số tự nhiên thì 25 chia hết cho x-3

                                                       hay x-3∈Ư(25)

  Có Ư(25)={1;5}

  Ta có bảng:

  x-3       1          5

  x          4          8

  Vậy x∈{4;8}

   

   

  0
  2021-07-08T17:14:37+00:00

  theo bài ra ta có:

  x∈BC(25;46) và x≤9

  BCNN(25;46)=1150

  Vì x∈N*

  => ko cs số nào thỏa mãn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )