Viết cấu hình electron. xác định P,Z,E và cho biết loại nguyên tố ( kim loại, phi kim hay khí hiếm ) A : Chu kì 3 , nhóm VA

Question

Viết cấu hình electron. xác định P,Z,E và cho biết loại nguyên tố ( kim loại, phi kim hay khí hiếm )
A : Chu kì 3 , nhóm VA

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-09-08T14:15:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T14:16:07+00:00

    Giải thích các bước giải:

    \(\begin{array}{l} \text{Nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VA là Photpho (P)}\\ \text{Cấu hình e:}\ 1s^22s^22p^63s^33p^2\\ Z=p=e=15\\ \text{Nguyên tố trên là phi kim vì có 5e lớp ngoài cùng.}\end{array}\)

    chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )