viết cấu hinh eletron nguyên tử và cho biết nguyên tố đó là Kl,PK,KC,Kh z:1-20

Question

viết cấu hinh eletron nguyên tử và cho biết nguyên tố đó là Kl,PK,KC,Kh
z:1-20

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-08-29T14:38:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:39:39+00:00

  Đáp án: K

   

  Giải thích các bước giải:

   `z = 1-20 = 19`

  `=>` Cấu hình e: `1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1`

  `=> ` Nguyên tố đó là : `K (Kali)` – KL.

  0
  2021-08-29T14:40:18+00:00

  1S1 phi kim 

  1s2 khí hiếm 

  1s2 2s1 kl 

  1s2 2s2 kl 

  1s2 2s2 2p1 pk

  1s2 2s2 2p2 pk 

  1s2 2s2 2p3 pk 

  1s2 2s2 sp4 pk 

  1s2 2s2 sp5 pk 

  1s2 2s2 2p6 pk 

  1s2 2s2 2p6 3s1 kl 

  1s2 2s2 2p6 3s2 kl  

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 kl 

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 pk

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 pk

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 pk 

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 pl 

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 pk 

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 kl 

  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 kl 

  chúc học tốt ạ 

  xin trả lời hay nhất ạ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )