viết câu hỏi cho các từ in đậm 1 In hot weather , people feel thirsty . (how) ___________________________ 2 My family name is Hoang . (What) _________

Question

viết câu hỏi cho các từ in đậm
1 In hot weather , people feel thirsty . (how)
___________________________
2 My family name is Hoang . (What)
_________________________________

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-16T12:49:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:50:53+00:00

  1 In hot weather , people feel thirsty . (how)

  -> How did people feel in het weather?

  2 My family name is Hoang . (What)

  -> What’s your family’s name?

  0
  2021-10-16T12:51:05+00:00

  1. nếu In hot weather , people feel thirsty.

  How do people feel?

  2.My family’s name is Hoang.

  ⇒What is your family’s name ?

      Tôi cảm thấy câu hỏi của bạn hơi vô lí nhưng ko sao

  Cứ dựa vào đây là đc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )