viết câu hỏi cho những câu trả lời 1. the Mekong River is the longest river in Viet Nam –> 2. John is from USA –> 3. She speaks Fren

Question

viết câu hỏi cho những câu trả lời
1. the Mekong River is the longest river in Viet Nam
–>
2. John is from USA
–>
3. She speaks French
–>
4. Joko is Japanese
–>
5. The Great Wall of China is over 6,000 kilometers long
–>
6. I am going to stay with my uncle for three weeks
–>
NHỚ: CHỈ CHIA HIỆN TẠI ĐƠN VÀ TIẾP DIỄN THÔI NHÉ ĐỪNG CHIA THÌ KHÁC

in progress 0
Faith 14 phút 2021-09-16T18:17:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:18:56+00:00

  1 . What is the longest river in Vietnam ?

  2 . Where is John from ?

  3 . Which language does she speak ?

  4 . What is Joko’s nationality ?

  5 . How long is the Great Wall of China ?

  6 . How long are you going to stay with your uncle ?

  `nhyy`

  $\text{#Xin câu trả lời hay nhất cho nhóm}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )