viết câu thêm từ : If/ we / have / flying cars now / we could/ solve the problem / traffic jams How about / plant / more / trees / on / streets? It /

Question

viết câu thêm từ :
If/ we / have / flying cars now / we could/ solve the problem / traffic jams
How about / plant / more / trees / on / streets?
It / be / almost impossible / keep up with / the latest developments in computing
giúp mình với :(((

in progress 0
Rose 1 năm 2021-09-13T16:07:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:08:45+00:00

  1. If we had flying cars now, we could solve the problem of traffic jams. ( Câu điều kiện loại 2) 

  2. How about planting more trees on the streets ? ( Cấu trúc : How about + V -ing + O ) 

  3. Is it almost impossible to keep up with the lastest developments in computing. ( CT : It is + adj +…)

  0
  2021-09-13T16:09:02+00:00

  @ Sả ngây ngo =)) I’m blink:33

  Mong hữu ích choa pạn :>

  1.If/ we / have / flying cars now / we could/ solve the problem / traffic jams

  → If we had flying cars now, we could solve the problem of traffic jams. 

  Cấu trúc : Câu điều kiện loại 2 : [If + thì quá khứ đơn],  [would + động từ nguyên mẫu]

  Dịch : Nếu bây giờ chúng ta có ô tô bay, chúng ta có thể giải quyết vấn đề tắc đường

  2. How about / plant / more / trees / on / streets?

  → How about planting more trees on the streets ?

  Cấu trúc : How about + V -ing + O

  Dịch : Làm thế nào về việc trồng nhiều cây xanh trên đường phố?

  3. It / be / almost impossible / keep up with / the latest developments in computing

  → Is it almost impossible to keep up with the lastest developments in computing.

  Cấu trúc : It is Impossible + to + Verb (infinitive) +

  Dịch : Có phải hầu như không thể theo kịp những phát triển cuối cùng của máy tính.

  # Chúc bạn hok tốt!!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )