Viết chữ đỏ +Công thức +Lệnh. (no copy)

Question

Viết chữ đỏ
+Công thức
+Lệnh.
(no copy)

in progress 0
Harper 5 tháng 2021-07-16T07:02:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:03:58+00:00

  Lệnh + công thức

  -`\color{màu bạn cần}{\text{nội dung cần ghi}.

  Bạn thêm ` ở chỗ cuối cừng nhé ( Nếu mk làm thì ko ra lệnh cho bạn đâu )

  Ví dụ:`color{red}{\text{Tôi làm gì}`

  0
  2021-07-16T07:04:07+00:00

  $\color{red}{{\text{:D}}}$

  Lệnh : \color{red}{{\text{…}}}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )