viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng 20 . giải giúp mình nha. mình cần gấp cảm ơn ạ

Question

viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng 20 . giải giúp mình nha. mình cần gấp cảm ơn ạ

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-07-24T01:58:34+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:59:54+00:00

  đây bạn

  viet-chuong-trinh-tinh-tong-binh-phuong-cac-so-le-nho-hon-hoac-bang-20-giai-giup-minh-nha-minh-c

  0
  2021-07-24T02:00:33+00:00

  program tongbinhphuongle;

  uses crt;

  var s:integer; i:byte;

  begin

  clrscr;

  s:=0;

  for i:=1 to 20 do

   if i mod 2=1 then s:=s+(i*i);

  write(‘Tong binh phuong cac so le be hon hoac bang 20 la: ‘,s);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )