Viết công thức của các số tự nhiên chia 3 dư 1.

Question

Viết công thức của các số tự nhiên chia 3 dư 1.

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-02T23:45:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:47:05+00:00

  Công thức của các số tự nhiên chia 3 dư 1 : 3k + 1 (k ∈ N)

  Xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-09-02T23:47:16+00:00

  dạng tổng quát của các số tự nhiên chia 3 là :3k (k ∈N)

  vì các số tự nhiên chia 3 dư 1

  ⇒dạng tổng quát của các số tự nhiên chia 3 dư 1 là :3k+1 (k ∈N )

  ……………………………chúc bn hk tốt…………………………

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )