Viết công thức độ phóng đại ảnh của vật qua thấu kính

Question

Viết công thức độ phóng đại ảnh của vật qua thấu kính

in progress 0
Ayla 12 phút 2021-09-10T12:12:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:14:20+00:00

  Đáp án:

  Độ phóng đại qua thấu kính

  $k =  – \frac{{d’}}{d} = \frac{{A’B’}}{{AB}}$

  k>0: ảnh và vật cùng chiều

  k<0: ảnh và vật ngược chiều

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )