Viết công thức hóa học 10 Oxit, 10 Axit, 10 Bazơ, 10 Muối và gọi tên THANK YOU FOR ANSWER MY QUESTION

Question

Viết công thức hóa học 10 Oxit, 10 Axit, 10 Bazơ, 10 Muối
và gọi tên
THANK YOU FOR ANSWER MY QUESTION

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-11-10T20:53:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:55:05+00:00

  muối vs bazo bạn tự lm nhé

   

  0
  2021-11-10T20:55:35+00:00

  10 oxit: Na2O, SO2, SO3, CO2, ZnO, CaO, CuO, MgO, Fe2O3, FeO

  10 Axit: H2SO4, HCl, H3PO4, HNO3, H3PO4, H2SO3, HBr, HClO3, HMnO4, HI

  10 Bazo: NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, KOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Pb(OH)2

  10 muối: Na2SO4, CaSO4, MgSO4, ZnSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4, K2SO4, Al2(SO4)3, PbSO4

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )