viết công thức hóa học chuyển đổi giữa số nguyên tử/phân tử, khối lượng và thể tích chất khí lần lượt với số mol mn cứu mik đi

Question

viết công thức hóa học chuyển đổi giữa số nguyên tử/phân tử, khối lượng và thể tích chất khí lần lượt với số mol
mn cứu mik đi mik sẽ vote 5* + cảm ơn + ctlhn

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-08-17T05:12:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:14:07+00:00

  chuyển đổi giữa số ngtu, phân tu

  Số nguyên tử(phân tử)/6*10^23

  Tính khối lương

  m=n*M(g)

  Tính thể tich

  V=n*22,4(l)

  0
  2021-08-17T05:14:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )