Viết công Thức khoa học các chất sau đây: Khí clo. Natri hipoclorit Axit clohidic. Clorua vôi Natri clorua Kali cl

Question

Viết công Thức khoa học các chất sau đây:
Khí clo. Natri hipoclorit
Axit clohidic. Clorua vôi
Natri clorua Kali clorat
Axit hipoclorơ. Kali pemanganat
Giải dùm mình nhá thanks you so much

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-11-19T20:25:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:26:32+00:00

  Khí clo: $Cl_2$ 

  Axit clohidric: $HCl$ 

  Natri clorua: $NaCl$ 

  Axit hipoclorơ: $HClO$ 

  Natri hipoclorit: $NaClO$ 

  Clorua vôi: $CaOCl_2$ 

  Kali clorat: $KClO_3$ 

  Kali pemanganat: $KMnO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )