viết công thức khối lượng khi cho chất a và b tạo thành c và d

Question

viết công thức khối lượng khi cho chất a và b tạo thành c và d

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-08-17T13:04:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:06:17+00:00

  Đáp án:

   PTHH: A+B → C+D

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  $m_{A}$ +$m_{B}$ =$m_{C}$ +$m_{D}$ 

   

  0
  2021-08-17T13:06:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a$ + $b$ →$c$ + $d$

  ⇒$m_a$ + $m_b$ = $m_c$ + $m_d$

  #CT này dựa trên định luật bảo toàn khối lượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )