Viết công thức tính công và công suất của vật?:P

Question

Viết công thức tính công và công suất của vật?:P

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-13T02:58:28+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:00:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công thức tính công cơ học là:
  \[A = F.s\]

  Trong đó:

  A là công thực hiện được, đơn vị là J hoặc N.m

  F là lực tác dụng làm vật dịch chuyển, đơn vị là N

  s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m

   Công thức tính công suất là:
  \[P = \frac{A}{t}\]

  Trong đó:

  P là công suất, đơn vị là W hoặc J/s

  A là công thực hiện được, đơn vị là J hoặc N.m

  t là thời gian thực hiện công, đơn vị là s

  0
  2021-10-13T03:00:23+00:00

  Công :

  $A = F.s$

  Công suất :

  $P = \frac{A}{t}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )