Viết công thức tính : DT hình chữ nhật : CV ……………………. : DT hình vuông: CV ………………..: DT hình tam giác:

Question

Viết công thức tính :
DT hình chữ nhật :
CV ……………………. :
DT hình vuông:
CV ………………..:
DT hình tam giác:

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-15T11:01:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:02:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{DT hình chữ nhật : CD x CR}$

  $\text{Chu vi hình chữ nhật : (CD + CR) x 2}$

  $\text{DT hình vuông : Cạnh x cạnh}$

  $\text{Chu vi hình vuông : Cạnh x 4}$

  $\text{DT hình tam giác : Đáy x chiều cao : 2}$

  0
  2021-07-15T11:02:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  S hình chữ nhật = D x R

  Chu vi hình chữ nhật = ( D + R ) x 2

  `S` hình vuông = Cạnh x Cạnh

  Chu vi hình vuông = Cạnh x 4

  `S` hình tam giác = Đáy x chiều cao : 2. ( S = $\frac{a.h}{2}$ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )