Viết công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích trong môi trường chân k và điện môi .so sánh 2 lực này?

Question

Viết công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích trong môi trường chân k và điện môi .so sánh 2 lực này?

in progress 0
Faith 1 năm 2021-09-02T09:13:17+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:14:33+00:00

  Đáp án:

  Lực tương tác trong môi trường chân không:

  \(E = k\dfrac{{|q|}}{{{r^2}}}\)

  Lực tương tác trong môi trường điện môi:

  \(E = k\dfrac{{|q|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

  Vì trong môi trường điện môi thì \({\varepsilon  > 1}\) con trong môi trường chân không thì \({\varepsilon  = 1}\), và lực tương tác tỉ lệ nghịch với \({\varepsilon }\) nên lực tương tác trong môi trường chân không lớn hơn lực tương tác trong môi trường điện môi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )