Viết công thức tính vận tốc trung bình, nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức ! Giúp mình với thứ hai thi rùi

Question

Viết công thức tính vận tốc trung bình, nêu ý nghĩa, đơn vị của các đại lượng trong công thức ! Giúp mình với thứ hai thi rùi

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-23T08:14:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:16:11+00:00

  Công thức tính vận tốc trung bình :

  `v_tb = s/t` 

  Ý nghĩa :

  + `s` là quãng đường đi được ( `s_1 + s_2 + …. + s_n` )

  + `t` là thời gian đi hết quãng đường ( `t_1 + t_2 + …. + t_n` )

  Đơn vị :

  + `s` là `km; m`

  + `t` là `h; s`

  0
  2021-08-23T08:16:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều là:
  vtb = s/t

  từ đó có thể suy ra các công thức liên quan s = vtb.

  Ý nghĩa :

  s là quãng đường đi được ( s1+s2+….+sn )

  t là thời gian đi hết quãng đường ( t1+t2+….+tn )

  Đơn vị :

  s là km;m

  t là 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )