viết cthh của axit tương ứng với các oxit axit sau CO2,SO2,SO3,N2O5,P2O5

Question

viết cthh của axit tương ứng với các oxit axit sau CO2,SO2,SO3,N2O5,P2O5

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-11-10T20:00:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:01:53+00:00

  Đáp án:

  CO2 → H2CO3

  SO2 → H2SO3

  SO3 → H2SO4

  N2O5 → HNO3

  P2O5 → H3PO4

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T20:02:31+00:00

   Đáp án:

  $CO2:$ → $H2CO3$

  $SO2:$ → $H2SO3$

  $SO3:$ → $H2SO4$

  $N2O5:$ → $HNO3$

  $P2O5:$ → $H3PO4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )