viết cthh của các oxit sau: a) kẽm oxit b)thủy ngân (1) oxit c) nito đi oxit d) đi photpho tri oxit e) đồng(2) oxit f) cacbon oxit g) liti oxit

Question

viết cthh của các oxit sau:
a) kẽm oxit
b)thủy ngân (1) oxit
c) nito đi oxit
d) đi photpho tri oxit
e) đồng(2) oxit
f) cacbon oxit
g) liti oxit
h)mangan đi oxit

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-20T07:28:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:29:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   CTHH :

  a) kẽm oxit:ZnO

  b)thủy ngân (1) oxit:Pb2O

  c) nito đi oxit:NO2

  d) đi photpho tri oxit : P2O3

  e) đồng(2) oxi:CuO

  t f) cacbon oxit:CO

  g) liti oxit:Li2O

  h)mangan đi oxit:MnO2

  0
  2021-10-20T07:30:08+00:00

  a. ZnO

  b. $Hg_{2}$O

  c. N$O_{2}$ 

  d. $P_{2}$$O_{3}$ 

  e. CuO

  f. CO

  g. $Li_{2}$O

  h. Mn$O_{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )