Viết CTHH của các oxit sau: Đinitơ oxit, Lưu huỳnh trioxit, Silic đioxit, Đồng(I) oxit. Oxit nào có tỉ lệ % về khối lượng oxi là lớn nhất? Nêu cách là

Question

Viết CTHH của các oxit sau: Đinitơ oxit, Lưu huỳnh trioxit, Silic đioxit, Đồng(I) oxit. Oxit nào có tỉ lệ % về khối lượng oxi là lớn nhất? Nêu cách làm cụ thể để chứng minh?

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-11-21T04:22:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:23:35+00:00

  Đáp án:

  Đinitơ oxit: $N2O$

  có $PTK: 2.14 + 16 = 44$ đvC

  %$mO = $$\frac{16}{44}$$.100 = 16,36$%

  Lưu huỳnh trioxit: $SO3$

  có $PTK: 32 + 3.16 = 80$ đvC

  %$mO = $$\frac{3.16}{80}$$.100 = 60$%

  Silic đioxit: $SiO2$

  có $PTK: 28 + 2.16 = 60$ đvC

  %$mO = $$\frac{2.16}{60}$$.100 = 53,33$%

  Đồng (I) oxit: $Cu2O$  

  có $PTK: 2.64 + 16 = 144$ đvC

  %$mO = $$\frac{16}{144}$$.100 = 11,11$%

  => Oxit có tỉ lệ % về khối lượng oxi là lớn nhất: Lưu huỳnh trioxit: $SO3$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

   

  0
  2021-11-21T04:23:54+00:00

  Đáp án:

  Đinitơ oxit, N2O

  Lưu huỳnh trioxit,SO3

  Silic đioxit, SiO2

  Đồng(I) oxit. Cu2O

  Oxit có tỉ lệ % về khối lượng oxi là lớn nhất: SO3, %mO = 60%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )