Viết CTHH của các oxit tạo nên từ các nguyên tố sau và gọi tên nó: P(lll) và O, P(V) và O,S(lV) và O,Na(l) và O.

Question

Viết CTHH của các oxit tạo nên từ các nguyên tố sau và gọi tên nó:
P(lll) và O, P(V) và O,S(lV) và O,Na(l) và O.

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-13T05:55:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:56:23+00:00

  CTHH:

  P2O3, P2O5, SO2, Na2O

  Cách gọi tên:

   P2O3 : đi photpho trioxit

  P2O5 : đi photpho pentaoxit

  SO2 : lưu huỳnh dioxit

  Na2O : natri oxit

  1.mono  2.đi   3.tri   4.tetra   5.penta

   

  0
  2021-11-13T05:56:27+00:00

  Đáp án:

   P2O3, P2O5, SO2, Na2O

  Giải thích các bước giải:

   P2O3 : đi photpho trioxit

  P2O5 : đi photpho pentaoxit

  SO2 : lưu huỳnh dioxit

  Na2O : natri oxit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )