Viết dạng tổng quát của số a, biết a chia cho 5 dư 3 .

Question

Viết dạng tổng quát của số a, biết a chia cho 5 dư 3 .

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-08-30T17:13:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:14:31+00:00

  Đáp án:

  ta có: a : 5=b+3(b là thương, 3là số dư)

  a=5b+3

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-30T17:14:32+00:00

  a chia 5 dư 3

  ->a=5k+3

  ->a+2 chia hết cho 5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )