Viết đề bài viết thư upu năm 2021 và cách trình bày bài vt

Question

Viết đề bài viết thư upu năm 2021 và cách trình bày bài vt

in progress 0
Eva 14 phút 2021-09-12T22:45:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:46:56+00:00

  @Thảo Lùn !

  đề bài :

  + Hãy viết thư gửi cho người thân về trải nghiệm của em về đợt dịch covid-19

  Cách viết thư 

  “Mở thư “

  + Ghi đầy đủ ngày, tháng cũng như năm gửi thư !

  + Ghi tên , giới thiệu chút về bản thân và trình bày lí do viết 

  + Kể đầy đủ về tình hình dịch .

  + Hỏi thăm sức khỏe cũng như nều các phòng ngừa và các dấu hiệu mắc covid cụ thể .

  + Đưa ra tình hình sức khỏe của mình hiện giờ .

  + Khái quát sơ về một số nội dung như thực hiện biện pháp 5k .

  ” Kết thư “

  + Nêu ra các cách phòng dịch và chào hỏi

  0
  2021-09-12T22:47:08+00:00

  đề bài là :

  `+` Hãy viết thư gửi cho người thân về trải nghiệm của em đói với dịch covid-19

  cách viết :

  `+` viết : địa điểm,ngày/tháng/năm

  `+` mở đầu : giới thiệu về lí do viết bức thư này với người thân

  `+` gián tiếp : kể chi tiết các thông tin về covid-19 và các phòng ngừa

  `+` kết bài : khuyên người thân cách phòng dịch và nêu cảm nghĩ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )