viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật lịch sử trần quốc tuấn

Question

viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật lịch sử trần quốc tuấn

in progress 0
Julia 1 năm 2021-08-09T10:45:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:46:56+00:00

  Hịch tướng sĩ là một trong những áng văn yêu nước tiêu biểu của thời đại nhà Trần nói riêng, của mọi thời đại nói chung. Áng văn ấy được kết tinh từ một trái tim yêu nước nồng  thắm  của  bậc  anh  hùng  hào  kiệt văn võ  song  toàn:  Hưng Đạo Vương Trần  Quốc Tuấn.

  Với lòng căm giận sục sôi, Trần Quốc Tuấn đã vạch trần bản chất và tội ác tàn bạo của kẻ thù. Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó  thấy  sứ giặc đi lại nghênh  ngang ngoài đường,  uốn lưỡi  cú diều mà  sỉ mắng  triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tề phụ, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét  của  kho  có  hạn.  Thật khác nào như đem thịt  mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai vạ về sau. Thật là tội ác trời không dung, đất không tha!

  Thái độ của Trần Quốc Tuấn đối với bọn giặc là thái độ khinh bỉ cao độ. Lòng căm giận và khinh bỉ trào ra ngòi bút khiến ông mô tả sứ giặc như những loài cầm thú xấu xa, bỉ ổi nhất: cú diều, dê chó, hổ đói. Thái độ ấy là thái độ quyết không đội trời chung, thề sống chết cùng quân thù.

  Bày  tỏ thái độ của  mình  với  quân  giặc,  Trần  Quốc  Tuấn  muốn ba quân tướng  sĩ cũng nuôi dưỡng lòng căm thù và ý chí giết giặc như ông. Nhớ lại thực tế lịch sử: năm 1277 Sài Xuân đi sứ, buộc ta lên tận biên giới đón rước, năm 1281 Sài Xuân đi sang sứ, cưỡi  ngựa đi thẳng  vào  cổng  chính  của  kinh thành, quân  sĩ canh cổng ngăn lại, bị hắn đánh toạc cả đầu. Vua sai thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải ra đón tiếp, Xuân nằm khểnh  không  dậy.  So sánh  với  thực  tế lịch  sử ấy  sẽ thấy  tác  dụng  của  lời  hịch như đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm hờn của nhân dân ta.

  Sau  khi  vạch  rõ  tội  ác  và  bản  chất  của  kẻ thù,  Trần  Quốc  Tuấn  trực  tiếp  bày  tỏ những  tình  cảm  của  mình. Đây là đoạn văn biểu  hiện  tập  chung  nhất, cao độ nhất  cho lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn, cũng là đoạn văn tiêu biểu cho lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Càng đọc kĩ đoạn văn ta càng thấm thía nỗi đau xót chân thành và mãnh liệt của Trần Quốc Tuấn trước vận mệnh Tổ quốc lâm nguy. Tất cả các trạng thái tâm lí, các khía cạnh tình cảm trong ông đều được đẩy tới cực điểm: Đau xót đến quên ăn, vỗ gối, tới mức ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, căm giận sục sôi đến độ muốn được xả thịt  lột  da nuốt  gan uống máu quân thù. Càng đau xót  bao nhiêu  thì càng căm giận bấy nhiêu. Và càng căm giận bao nhiêu thì càng quyết tâm chiến đấu hi sinh, xả thân vì nước bấy nhiêu, dù có phải chết trăm ngàn lần đau đớn, phơi thân ngoài nội cỏ, xác gói trong da ngựa cũng vẫn cam lòng. Thật cao đẹp và xúc động biết bao tinh thần và nghĩa cử ấy!

  Càng yêu nước sâu sắc, hơn ai hết  Trần  Quốc  Tuấn  càng  lo  lắng  cho sự an nguy của đát nước. Sáu mươi vạn quân Mông Cổ tinh nhuệ với thế mạnh như chẻ tre, đã làm mưa làm gió khắp Á-Âu đang lăm le ngoài biên ải. Vận mệnh dân tộc đang ngàn cân treo sợi tóc, thế mà lại có những tư tưởng hoặc dao động cầu hòa, hoặc bàng quan vô trách nhiệm, hoặc  lo  vun  vén  cá  nhân.  Trong  tình thế nước sôi  lửa  bỏng ấy,  ruột  gan  vị chủ tướng như có lửa đốt. Người anh hùng yêu nước đã biến hành động cho đất nước. Ông khéo tìm cách khích lệ, động viên tướng sĩ. Ông nhắc lại ân tình sâu nặng của mình đối với tướng sí để nhắc nhở họ về sự đền ơn, đáp nghĩa về trách nhiệm của kẻ làm tôi. Ông nêu gương các trung thần nghĩa sĩ để kích thích họ theo gương người xưa mà hành động. Ông chỉ ra cho họ thấy nỗi nhục của chủ quyền đất nước bịch à đạp: Triều đình bị giặc sỉ mắng, tướng  triều đình phải  hầu  giặc, nhạc Thái thường  thì  bị đem ra để đãi yến  ngụy sư…để kích động lòng tự trọng, tự tôn dân tộc…

  Đứng trên cương vị một  vị chủ soái,  Trần  Quốc  Tuấn  vừa  chân tình  chỉ bảo vừa nghiêm  khắc phê phán thái độ bang quan, thờ ơ của tướng sĩ: Nay các ngươi nhìn  chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà ko biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm…

  Cũng đứng trên cương vị của một vị chủ soái, Trần Quốc Tuấn vừa chân tình chỉ bảo vừa nghiêm khắc phê phán những thói ăn chơi hưởng lạc tầm thường của tướng sĩ, vui trọi gà, cờ bạc, thích rượu ngon, mê tiếng hát, ham săn bắn, lo làm giàu, quyến luyến vợ con… Theo quan niệm của Trần Quốc Tuấn, thái độ bàng quan không chỉ là sự thờ ơ nông cạn mà còn là sự vong ân bội nghĩa trước mối ân tình của chủ tướng. Sự ham chơi hưởng lạc không chỉ là vấn đề nhân cách mà còn là sự vô trách nhiệm khi vận mệnh đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc. Trần Quốc Tuấn cũng chỉ rõ cho họ thấy hậu quả tai hại khôn lường : nước mất nhà tan, thanh danh mai một, tiếng xấu để đời, đó là cảnh đau xót biết chừng nào.

  Sự phê  phán  nghiêm  khắc  của  Trần  Quốc  Tuấn  bắt  nguồn  sâu  xa  từ lòng  yêu thương chân thành với tướng sĩ và từ tình yêu Tổ quốc thiết tha cháy bỏng của ông. Tất cả là nhắm để đánh bạt những tư tưởng dao động, bàng quan giành thế áp đảo cho tinh thần quyết chiến quyết thắng. Quyết chiến quyết thắng kẻ thù chính là tư tưởng chủ đạo của bài Hịch, là thước đo cao nhất, tập trung nhất tư tưởng yêu nước trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

  0
  2021-08-09T10:47:04+00:00

  Trong các anh hùng kịch sử,có rất nhiều vị lãnh tụ cứu nước trong đó phải kể đến là Trần Quốc Tuấn.Trần Quốc Tuấn là một người yêu nước,khi vua tiếp đường lối cho giặc và vô cùng phẫn nộ.Khi đọc những sách viết về hào khí của ông em rất ngưỡng mộ,là một người tinh thông,lại có tài trí cao.Em rất ấn tượng với vị hào kiệt này.Trần Quốc Tuấn là một vị anh hùng chống ngoại xâm lăng mà còn có công giúp nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )