Viết đoạn văn diễn dịch phân tích tấm lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn

Question

Viết đoạn văn diễn dịch phân tích tấm lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn

in progress 0
Alice 4 tuần 2021-08-16T16:49:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T16:50:24+00:00

    Lòng yêu nước là tình cảm thiêng liêng và vô giá của con người. Nhờ thứ tình cảm ấy mà nhân dân ta đã trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm, đã từng phải đối mặt với những kẻ thù mạnh nhất thế giới nhưng nhân dân ta chưa bao giờ nao núng. Tấm lòng yêu nước của vị chủ tướng Trần Quốc Tuấn cũng được thể hiện thật cảm động qua bài Hịch tướng sĩ. Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai (1285). Bài hịch là lời kêu gọi ý chí chiến đấu và sự thức tỉnh của tướng lĩnh và binh sĩ trước những hành động ngang ngược, bạo tàn của kẻ thù. Qua đó cũng thể hiện tình yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc sâu sắc cùng ý chí chiến đấu quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược của Trần Quốc Tuấn.

    XIN HN 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )