Viết đoạn văn khoảng 10 câu chứng minh “Chiếu dời đô” có sức thuyết phục lớn bởi có sự kết hợp giữa lý và tình

Question

Viết đoạn văn khoảng 10 câu chứng minh “Chiếu dời đô” có sức thuyết phục lớn bởi có sự kết hợp giữa lý và tình

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-12T05:02:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T05:03:48+00:00

  Trình tự lập luận cho việc cần thiết phải dời đô:
  Nêu sử sách bên Trung Quốc làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ.
  Soi tiền đề vào thực tế của hai triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp với sự phát triển của đất nước, cần thiết phải dời đô.
  Đi tới kết luận: Khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm Kinh Đô.
  Đây là lời ban bố mệnh lệnh nhưng lại có những đoạn bày tỏ nỗi lòng, có những lời như đối thoại, trao đổi. Ví như “Trẫm rất đau xót về việc đó”, đặc biệt là hai câu cuối bài chiếu tại tính chất đối thoại và trao đổi chứ không phải là tính chất đơn thoại, một chiều của người trên ban bố cho kẻ dưới. Và vì thế, lời văn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mệnh lệnh của vua với thần dân, ai ai cũng xúc động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )