Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, trong đó có sử dụng 1 câu bị động và 1 câu mở rộng thành phần. CẦN GẤP

Question

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, trong đó có sử dụng 1 câu bị động và 1 câu mở rộng thành phần.
CẦN GẤP

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-04T20:32:42+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:34:17+00:00

  Môi trường đang càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Môi trường bị con người đối xử rất bất công. Hàng năm, khắp các bãi biển, khắp các con đường, không biết bao nhiêu tấn rác đã thải ra. Từ các nhà máy, khói đọc bay ra, gây ô nhiễm không khí nặng nề. Trái Đất đang cất lời kêu cứu mà con người không hề đoái hoài. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp. 

  * Câu bị động: Môi trường bị con người đối xử rất bất công.

  Câu mở rộng thành phần: Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp. 

  Phân tích: 

  – Chúng ta/ hãy cùng nhau chung tay bảo vệ Trái Đất luôn xanh, sạch, đẹp. 

      C                                                     V

  – Trái Đất/ luôn xanh, sạch, đẹp

          C                      V

  -> Cụm C-V làm thành phần phụ ngữ cho cụm động từ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )