Viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện bài học đường đời đầu tiên.

Question

Viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện bài học đường đời đầu tiên.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-18T13:28:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-18T13:29:41+00:00

          Bài học đương đời đầu tiên cho chúng ta thấy rằng không nên khinh thường người khác nếu không muốn nhận một hậu quả khôn lường. Phải biết quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn. Không được vênh váo, lên mặt với người khác. Không nên trêu người khác quá đà và để người khác nhận hậu quả vì sự nông cạn của mình. Không được kiêu căng, tự phụ. Không được cậy vào sức khỏe của mình mà hung hăng làm bậy. Nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm sẽ mang họa vào thân.

    Chúc bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )