viết đoạn văn ngắn bằng tiếng anh về 1 ý tưởng tình nguyện (SGK TIẾNG ANH 7/TRANG 33, KO COPY)

Question

viết đoạn văn ngắn bằng tiếng anh về 1 ý tưởng tình nguyện (SGK TIẾNG ANH 7/TRANG 33, KO COPY)

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-11-14T03:02:00+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T03:03:08+00:00

  My idea is i will donate for the homeless people.I think that because now,there are a lots of homeless people,so I want to make something for help them.I will help them to find work or donate for them lots money to help them buy food and drink.I will share in social network to have more money for them,and I will make a group and maybe is community services for homeless people.

  0
  2021-11-14T03:03:39+00:00

  I want to help the disable people. I want to help them because they cannot do anything like others, they need our help. I will ask my friends, parents and teachers to join my plan. We will help the blinds to cross the street. We will help people who have defects to do their housework, encourage, raise funds for them or donate books, clothes and toys… I belive it would be very meaningful to them.

  Tôi muốn giúp đỡ những người khuyết tật. Tôi muốn giúp họ vì họ không thể làm bất cứ điều gì như những người khác, họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi sẽ nhờ bạn bè, cha mẹ và giáo viên tham gia kế hoạch của tôi. Chúng tôi sẽ giúp người khiếm thị băng qua đường. Chúng tôi sẽ giúp những người khuyết tật làm việc nhà, động viên, gây quỹ cho họ hoặc quyên góp sách vở, quần áo, đồ chơi … Tôi tin rằng điều đó sẽ rất có ý nghĩa đối với họ.

  Xin câu trả lời hay nhất và 5* ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )