Viết đoạn văn ngắn từ 5-10 câu nói về do you like living in countryside or city? Làm ơn đừng chép mạng

Question

Viết đoạn văn ngắn từ 5-10 câu nói về do you like living in countryside or city?
Làm ơn đừng chép mạng

in progress 0
Anna 1 năm 2021-07-17T17:06:25+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:07:53+00:00

  Some people say that they like living in the countryside, the others like living in the city. In my point of view, I like living in the countryside.Firstly, it is a quiet and peaceful place because there is very little traffic on the road.Secondly,in the countryside,people grow a lot of different kinds of plants . The food is always fresh and cheap.So we can enjoy a fresh natural condition without worrying much about environmental pollution.Thirdly,the people there are very friendly and always help each other. It was for these reasons that attracted me to live in the countryside.Living in the countryside is fun and wonderful. I believe that I will stick with this place throughout my life.

  DỊCH:

  Một số người nói rằng họ thích sống ở nông thôn, những người khác lại thích sống ở thành phố. Theo quan điểm của tôi, tôi thích sống ở nông thôn. Thứ nhất nó là một nơi yên tĩnh và thanh bình vì trên đường rất ít xe cộ. Thứ hai là ở quê người ta trồng rất nhiều loại cây.Thực phẩm luôn tươi ngon và rẻ nên chúng ta có thể tận hưởng điều kiện thiên nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường.Thứ ba là người dân rất thân thiện và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì những lý do đó đã thu hút tôi đến sống ở nông thôn. Sống ở nông thôn thật vui và tuyệt vời. Tôi tin rằng mình sẽ gắn bó với nơi này trong suốt cuộc đời.

  0
  2021-07-17T17:08:04+00:00

  To be honest,I enjoy living in city than in the countryside.First,there are lots of things to do in the city.Many time I went to the countryside was boring and just chat on Facebook.Second,in a city usually more modern.There are enough food,water,employment and places to live.That’s my opinion.How about you?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )