Viết đoạn văn ngắn từ 80-100 từ nêu quan điểm của em về lợi ích của việc đọc sách( Mở bnaif bắt đầu bằng câu In my opinion or I believe, I think that

Question

Viết đoạn văn ngắn từ 80-100 từ nêu quan điểm của em về lợi ích của việc đọc sách( Mở bnaif bắt đầu bằng câu In my opinion or I believe, I think that; kết bài In short,…)
* Lưu ý: Tự nghĩ ra và viết ngắn, không chép mạng

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-11-25T00:04:52+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:06:11+00:00

  – Bài làm:

  In my opinion, read books is the benefit of each person. firstly, reading books is exciting in their free time. Secondly, it helps us to learn many things around us. Thirdly, it helps us learn how to live a healthy life. In short, books are an indispensable part of human life.

  – Dịch:

  Theo ý kiến của tôi, đọc sách rất có ích đối với mỗi người. Đầu tiên, đọc sách là việc rất thú vị vào thời gian rảnh. Tiếp theo, nó giúp ta hiểu được nhiều điều xung quanh mình. Thứ ba, nó giúp ta học cách sống lành mạnh. Nói tóm lại, sách là một thành phần không thể thiếu đối vỡi mỗi con người.

  #nat

  @fairytail

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )