viết đoạn văn theo cách quy nạp hoặc diễn dịch nêu suy nghĩ về việc học lệnh, học tủ của học sinh hiện nay

Question

viết đoạn văn theo cách quy nạp hoặc diễn dịch nêu suy nghĩ về việc học lệnh, học tủ của học sinh hiện nay

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-09-04T09:41:48+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T09:43:17+00:00

    Học lệch, học tủ không còn là hiện tượng xa lạ trong học sinh hiện nay. Học lệch là học thiên về một số môn nào đó và thường các bạn học sinh có thiên hướng học Toán, Văn, Anh và bỏ qua các môn còn lại vì quan niệm đó là môn phụ. Học tủ là học một số bài quan trọng, học một số bài định hướng là thi, là cần thiết. Hai hình thức này đều là lối học không tốt khiến việc học của chúng ta gặp phải nhiều trở lực. Chính suy nghĩ vì thi, vì điểm số mà rất nhiều học sinh chọn lối học sai lệch này. Nó khiến việc nắm kiến thức của các bạn gặp khó khăn hơn cũng như chỉ giới hạn trong một phạm vi. Lối học này cũng đã đi ngược lại mục tiêu giáo dục và không đảm bảo kiến thức. Dần dà, các bạn sẽ quen thói từ việc học và ứng dụng nó vào đời sống, vào công việc và sẽ phải nhận “trái đắng” vì suy nghĩ lựa chọn lối học sai lệch này. Hãy nhận thức để biết việc nào là nên hay không để từ đó học tập tốt cũng như học thật sự. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )