Viết đoạn văn( từ 5-7 câu) đêm tiếng nói của em góp phần đấu tranh cho một thế giới hòa bình . Trong đoạn văn có sử dụng câu văn của nhà văn G.G.Mac-k

Question

Viết đoạn văn( từ 5-7 câu) đêm tiếng nói của em góp phần đấu tranh cho một thế giới hòa bình . Trong đoạn văn có sử dụng câu văn của nhà văn G.G.Mac-két sau đây là lời dẫn trực tiếp
” Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó , đem tiếng nói của chúng ta vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình công bằng “

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-11-17T00:07:12+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-17T00:08:43+00:00

        Chiến tranh có thể gây ra những hậu quả rất khôn lường. Để bảo vệ cuộc sống con người chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn những nguy cơ về chiến tranh. Cho mọi người biết được những sự hủy hoại khủng khiếp của chiến tranh và cuộc sống yên bình, êm ả của hòa bình. Chỉ có con người chúng ta mới có thể ngăn cản được tất cả những nguy cơ của chiến tranh và bảo vệ cuộc sống này. Như nhà văn G.G.Mac-két đã từng nói ” Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó , đem tiếng nói của chúng ta vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình công bằng “.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )