Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nhận của em sau khi hc xong bài Nam quốc Sơn Hà ,trong đó có sử dụng đại từ,từ ghép ( gạch chân từ đó)

Question

Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nhận của em sau khi hc xong bài Nam quốc Sơn Hà ,trong đó có sử dụng đại từ,từ ghép ( gạch chân từ đó)

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-12-01T16:39:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:41:34+00:00

    Viết đoạn văn từ 5-7 câu nêu cảm nhận của em sau khi hc xong bài Nam quốc Sơn Hà ,trong đó có sử dụng đại từ,từ ghép ( gạch chân từ đó)???

                 Sau khi học xong bài thơ” Sông núi nước Nam” giúp em cảm nhận đây là một bài thơ hay, xứng đáng là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Ngay câu thơ đầu tiên tác giả đã khẳng định nền chủ quyền về toàn vẹn lãnh thổ. Nước Nam là của vua Nam, của dân tộc Việt Nam. Điều này đã được ông trời phân định rõ ràng và được ghi trong sách trời. Đó là tính tất yếu của chân lí, là điều hiển nhiên không gì thay đổi được. Với giọng điệu dõng dạc, chắc nịch đầy kiêu hãnh, nhằm cảnh báo về sự thất bại nhục nhã, không tránh khỏi của quân xâm lược. Đồng thời khẳng định sức mạnh vô địch và ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước của quân và dân ta. 

  – Từ ghép: sách trời, lãnh thổ

  – Đại từ: em

  0
  2021-12-01T16:41:41+00:00

  $Làm$

  Sau khi hc xong bài Nam quốc Sơn Hà,em lại thấy đc tinh thần tự chủ cuar dân tộc cao đến nhường nào.Văn bản  được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.Ngay 2 câu đầu nó đã khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình.Lãnh thổ của nc Nam đã đc sách trời phân chia rõ ràng nên kẻ thù  không đc đến đây xam phạm ko chũng sẽ chuốc lấy bại vong.Qua văn bản,ta thấy đc sức mạnh và ý chí chống giặc ngoại xâm của nc Nam thời xưa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )