Viết đoạn văn về Soil pollution

Question

Viết đoạn văn về Soil pollution

in progress 0
Eliza 43 phút 2021-10-05T10:33:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:34:33+00:00

  Ô nhiễm đất như một phần của suy thoái đất là do sự hiện diện của các hóa chất xenobiotics (do con người tạo ra) . Nó có thể cay nhiều bệnh cho con người đặt biệt là trẻ nhỏ.Ở Bắc Mỹ và Tây Âu , mức độ ô nhiễm đất được biết đến nhiều nhất, với nhiều quốc gia ở những khu vực này có khung pháp lý để xác định và đối phó với vấn đề môi trường này. Các nước đang phát triển có xu hướng ít bị quản lý chặt chẽ hơn mặc dù một số trong số họ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa đáng kể . Ô nhiễm đất là sự loại bỏ các chất hữu ích khỏi đất hoặc bổ sung các chất có hại vào đất. Rác thải, quần áo bông, giấy báo, chất thải cây cối, là những nguyên nhân gây ô nhiễm đất. Nhựa, kính, các đồ vật bằng kim loại, cũng do ô nhiễm đất.Ô nhiễm đất làm cho cây không thể tiếp tục sống mà gây ra nguy cơ héo vs chết cây. Nếu trồng những loại cây ăn quả hay rau thì không chỉ chết cây mà còn gây qua nguy cơ tử vong đối với con người . Hiện tượng ô nhiễm đất là do con người gây ra và để lại hậu quả ngiêm trọng cho con người nhưng những hiện tượng ô nhiễm đất gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Con người chúng ta muốn bảo vệ đất khỏi sự ô nhiễm đất thì phải biết bảo vệ thiên nhiên và bỏ rác đúng nơi quy định thì những hiện tượng đó sẽ không sãy ra

  dịch qua english

  Soil pollution as part of soil degradation is caused by the presence of chemicals (made by humans) xenobiotics. It can cause many diseases for people especially young children.In North America and Western Europe, the level of soil pollution is the most well known, with many countries in these regions having legal frameworks to identify and deal with this environmental problem. Developing countries tend to be less tightly regulated, even though some of them have undergone significant industrialization. Soil pollution is the removal of useful substances from the soil or the addition of harmful substances to the soil. Garbage, cotton clothing, newspapers, tree waste are the main causes of soil pollution. Plastic, glass, metal objects are also caused by soil contamination. Contamination of the soil prevents plants from continuing to live, creating the risk of withering or dying. If planting fruit trees or vegetables, not only the tree will die but also cause death to humans. The phenomenon of soil pollution is caused by humans and has serious consequences for people, but the phenomenon of soil pollution is increasing rapidly around the world. We humans want to protect the soil from soil pollution, we have to know to protect nature and put garbage in the right place, then these phenomena will not happen.

  @ thienhuong so cute

  xin ctlhn

   

  0
  2021-10-05T10:34:44+00:00

  Đây nhé

  viet-doan-van-ve-soil-pollution

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )