Viết đồng phân mạch C (vị trí,liên kết đôi nếu có) C3H8,C4H10,C4H8 (Có lk đôi)

Question

Viết đồng phân mạch C (vị trí,liên kết đôi nếu có)
C3H8,C4H10,C4H8 (Có lk đôi)

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-12-06T08:41:25+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:42:46+00:00

  Đáp án:

  C3H8 (1đp), C4H10 (2đp), C4H8 (Chú ý: Nếu đề hỏi số đồng phân cấu tạo thì bằng 3, số đồng phân hình học thì bằng 2, còn hỏi số đồng phân thì bằng 4)

  Giải thích các bước giải:

  C3H8: CH3-CH2-CH3

  C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3

               CH3-CH(CH3)-CH3

  C4H8: CH2=CH-CH2-CH3

             CH3-CH=CH-CH3 (anken này đối xứng nên có đồng phân hình học cis-trans => được tính thành 2 đồng phân)

             CH2=C(CH3)-CH3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )