Viết đv = TA cần làm gì để học tốt tiếng Anh

Question

Viết đv = TA cần làm gì để học tốt tiếng Anh

in progress 0
Brielle 7 ngày 2021-12-04T06:57:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:58:58+00:00

  Bản anh

  Learning English is very helpful later on for us. So we need to study English diligently and persevere. For me, learning English is very important. Everyday, the way to remember vocabulary, I write down on the memo paper many times and then stick it on the wall, that way will help us remember the writing style and the meaning of that word. Next, if you want to pronounce correctly, you must listen to videos in English, listen to music in English, … to improve your speaking style. And here are my good ways to learn English, do you see it or not, if it is good, please practice it yourself so you can be better at English ~~

  Bản việt

  học tiếng anh là rất có ích sau này với chúng ta. Cho nên chúng ta cần chăm học tiếng anh và kiên trì. Đối với tôi, việc học tiếng anh là rất quan trọng. Thường ngày, cách để nhớ từ vựng thì tôi đã tự viết ra giấy nhớ nhiều lần rồi dán lên tường, cách đó sẽ giúp ta nhớ được cách viết và nghĩa của từ đó. Tiếp đến, muốn phát âm chuẩn thì bạn phải nghe những video nói tiếng anh, nghe nhạc tiếng anh,… để cải thiện cách nói cho hay hơn. Và đây là những cách học tiếng anh giỏi của tôi, bạn có thấy hay không, nếu hay thì bạn hãy tự thực hành làm nó để có thể giỏi tiếng anh hơn nhé ~~

  _study well_

  @Thư.

  0
  2021-12-04T06:59:10+00:00

  ~~~~~~~Done by duongthaibao~~~~~~~

  Thanks a lot

  In my opinion, in order to study English well, I need to work hard to learn vocabulary, English is very important for us because it follows us until we go to work.First, we have to learn English vocabulary , a little bit every day, if you don’t take other subjects out of the classroom during class because it will confuse us, learn ten words a day then we will learn 70 words a week, if you feel like learning enough vocabulary, then practice writing a paragraph in English to ensure efficiency.

  Dịch:

  Theo em để học tốt môn tiếng anh thì mình cần phải chăm chỉ học từ vựng,môn tiếng anh rất là quan trọng đối với chúng ta vì nó theo chúng ta đến khi đi làm.đầu tiên thì chúng ta phải học từ vựng tiếng anh,mỗi ngày một ít,nêu trong lúc học thì ko được lấy các môn khác ra học vì nó sẽ làm cho chúng mình bị rối,mỗi ngày học mười từ vựng vậy thì một tuần thì chúng ta sẽ học được 70 từ,nếu bạn cảm thấy học đủ từ vựng thì hãy tập viết một đoạn văn bằng tiếng anh đảm bào hiệu quả.

  CHÚC BẠN HỌC THẬT TỐT NHA

  LÀM ƠN CHO MIK XIN CTLH VS Ạ PLEASE

  TUY BÀI CỦA MIK NGẮN NHƯNG ĐÚNG 100%=>KO CHÉP MẠNG

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )