Viết e-mail về một môn thể thao

Question

Viết e-mail về một môn thể thao

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-20T06:52:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T06:53:57+00:00

  English:

  Hello Linh,

  Today,I’m tell you about my hobby. My hobby is playing badminton.I started playing when I was 10 year old, I find playing badminton very healthy because it help us to stay fit and taller,I think playing badminton is very difficult because it needs agility. I will share this hobby with everyone around. In the future I will continue this hobby.

  Dịch:

  Xin chào Linh,

  Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về sở thích của tôi. Sở thích của tôi là chơi cầu lông, tôi bắt đầu chơi từ năm 10 tuổi, tôi thấy chơi cầu lông rất tốt cho sức khỏe vì nó giúp chúng tôi giữ được vóc dáng và cao hơn, tôi nghĩ chơi cầu lông rất khó vì nó cần sự nhanh nhẹn. Tôi sẽ chia sẻ sở thích này với mọi người xung quanh. Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục sở thích này. 

                                                   CHÚC EM HỌC TỐT!!

  0
  2021-09-20T06:54:03+00:00

  Hello my best friend!
  My favourite sport is table tennis. Table tennis is not very hard to play. We just hit the ball and make sure that hit the opponent’s other side of the table not hitting the table side of yours. There are some important rules that you have to know when you play table tennis, which is first it is the rule that I have just told you, second who scores the 11 scores first wins and finally if you score 10-11, it will count who scores 12 first wins and it goes on. There is a table tennis player that I have always admired and his name is Fan Zhendong, and according to what I know about him he is the best table tennis player in the world! How amazing is that. I always take him as an example to follow.
  Your best friend
  quan,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )